Selecteer een pagina

Wie kent er nog waarheden zonder hiervoor eerst te beredeneren of beargumenteren? Niet geduide waarheden raken intuïtie en ook exact waar intuïtie zich onderscheidt van ‘een gevoel’.

Onafhankelijk van fysieke zintuigen – zoals we die hebben benoemd in ons wereldbeeld – is intuïtie toch echt iets wat de kern van onze eigen waarheid raakt. En daarmee de enige waarheid. Wanneer zij zou bestaan.

Waar gevoel soms onder de golven van emotie verdwijnt, is de intuïtie helder en zuiver, door het hart gedragen.

Kwesties van ‘goed en fout’ beslechten we dikwijls op intuïtie. Niet enkel vanuit vooroordelen. Slechte handelingen onder dwang hebben intuïtief toch een andere uitwerking… Dat gegeven draagt zoveel. En het geeft lading aan hoeveel ‘intuïtie’ voor ons betekent.

Zowel ons zijn als ons verstand zijn op zoek naar een zekere mate van rust. Die vinden ze mogelijk in de intuïtie. Intuïtie echter smaakt naar meer…. Meer van wat we nooit zullen bezitten.